News

Vacuna per a l’hepatitis A de segona generació: ús d’una soca de replicació ràpida en cèl·lules Vero encapsulada en vesícules immunopotenciadores

Maria Isabel Costafreda Salvany – Resolució definitiva

Share this post: