F2I
Fons Impuls Innovació

—Potenciant la innovació i la transferència dels investigadors de la UB—

El Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I) és una iniciativa de la Universitat de Barcelona destinada a potenciar les activitats d’innovació i transferència dels seus investigadors.

El F2I compta amb dues modalitats d’ajut, adreçades a investigadors que estiguin
desenvolupant projectes de recerca amb potencial de transferència
o impulsant la creació de noves spin-offs.

Modalitats

PdC
Prova de Concepte

L’objectiu és millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la UB i valoritzar els projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència.

Vull conèixer més detalls >

MiR
Mentor in Residence

L’objectiu és impulsar la creació de noves spin-offs i fer créixer d’altres de recent creació mitjançant la contractació d’un mentor que doni suport al projecte.

Vull conèixer més detalls >

Des del 2016, la Fundació Bosch i Gimpera —oficina de transferència de coneixement i tecnologia de la Universitat de Barcelona— convoca anualment l’F2I i concedeix l’ajut a aquells projectes que destaquin per la seva recerca o la creació d’spin-offs, d’acord amb el condicionat de la convocatòria anual.

l'F2I en xifres

6

Convocatòries fetes

603.000

Euros d’inversió

34

Projectes premiats

Prova de Concepte (PdC)

El Fons per a l’Impuls de la Innovació pretén —a través de la PdC— avançar en la maduració de les tecnologies seleccionades per acostar-les als requeriments del mercat i permetre la seva transferència mitjançant una llicència cap a una empresa existent o la creació d’una nova spin-off.

Aquest fons va adreçat al personal investigador de la UB que lideri projectes de transferència on la UB sigui propietària o copropietària del coneixement i la tecnologia prèvia, i dels resultats de la recerca que es volen valoritzar.

Requisits de la PdC

Es consideren projectes de transferència elegibles per a la modalitat PdC, aquells que:

  • Tenen potencial de ser llicenciats a una empresa o esdevenir una nova companyia.
  • Estan en procés de ser protegits/comercialitzats per la Fundació Bosch i Gimpera.
  • Hagin estat prèviament avaluats per part de l’Àrea de Valorització i Llicències (AVL) de la FBG.
  • Han progressat, però encara no han estat capaços d’atraure socis inversors o comercials.
  • Estiguin compromesos a complir els objectius del projecte per transferir-lo a la indústria.
  • Permeten que la tecnologia sigui més atractiva per inversors o per empreses.

100.000€

Pressupost

El pressupost assignat en aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

25.000€

Quantia de l’ajut

L’import màxim finançat per a cada projecte és de 25.000 euros.

12 mesos

Període d’execució

Els projectes s’han de desenvolupar en un període màxim de 12 mesos a partir de la resolució definitiva.

Vols conèixer els projectes premiats amb la PdC del F2I?

Consulta aquí la resolució definitiva de la darrera convocatòria

Valoritzem els projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència

PdC concedits

Mentor in Residence (MiR)

El MiR ofereix complementar l’equip emprenedor amb un mentor especialitzat que acompanyi en les diferents fases de concreció i cerca de fons, per impulsar la creació d’spin-off de la UB més fortes des del moment de la constitució.

S’adreça al personal investigador de la UB que lideri projectes de transferència a través de la creació d’una empresa on la UB sigui propietària o copropietària del coneixement i la tecnologia prèvia, i dels resultats a partir dels quals es desenvoluparà la nova spin-off.

Requisits de la MiR

Es consideren projectes emprenedors elegibles per a la modalitat MiR del F2I, aquells que:

  • Tenen potencial d’esdevenir una nova spin-off de la UB amb el suport de la FBG.
  • Estan constituint una spin-off basada en coneixement/tecnologia titularitat de la UB.
  • Estan en fase d’avaluació per part de l’Àrea de Creació d’empreses de la FBG.
  • Estiguin compromesos a complir els objectius del projecte per constituir una nova spin-off.

6.000€ (Màx.)

Quantia de l’ajut

6 mesos (Màx.)

Període d’execució

90.000€

Invertits en mentoratge

Vols conèixer els projectes premiats amb el MiR del F2I?

Consulta aquí la resolució definitiva de la darrera convocatòria

Impulsem la creació i creixement d’spin-offs a través del mentoratge de projectes

MiR concedits

l'F2I en xifres

7 / 10

Spin-off / Llicències

+5.000.000

Euros aconseguits

+35

Llocs de treball generats

Tens cap dubte sobre el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I)?

Contacta amb nosaltres a través de idea@fbg.ub.edu i et donem resposta

Som un equip de persones que treballa per a tu