PdC concedits

2023

Preclinical progression of a structurally new antiglioblastoma drug

Carmen Escolano Miron - Resolució definitiva

TRACTOR: super-resoluTion laseR scAnning miCroscopy wiTh phOtoswitchable fluRophors

Jordi Tiana Alsina - Resolució definitiva

Vacuna per a l’hepatitis A de segona generació: ús d’una soca de replicació ràpida en cèl·lules Vero encapsulada en vesícules immunopotenciadores

Maria Isabel Costafreda Salvany - Resolució definitiva

Ultrafast IR portable camera based on encoded light

Martí Duocastella Solà - Resolució definitiva

2022

Eina predictiva del grau de neurodesenvolupament en nadons nascuts amb baix pes mitjançant IA

Filling in the regulatory gap of the use of organoids as an in vitro medical device in personalized medicine

Nous agents anticancerígens basats en metalls per a la teràpia fotodinàmica

2021

PM-01 per al tractament de l’osteosarcoma infantil

Maria Dolors Pujol Dilme - Resolució definitiva

Nanopartícules per a la desinfecció enendodòncia

Elena Sánchez López - Resolució definitiva

A peptidemimetic inhibidor of RAS as targeted therapy for pancreatic cancer

Neus Agell Jané - Resolució definitiva

Microscopi multi-hologràfic digital en la mida d’un xip

Anna Vilà i Arbonés - Resolució definitiva

2020

Desenvolupament de bacteris del sòl per al creixement de plantes

Rubén Alcázar Hernández - Resolució definitiva

Desenvolupament d’agents duals de primera classe per al dolor neuropàtic

Santiago Vázquez Cruz i Francisco Alférez - Resolució definitiva

TREX2 dirigit a Psoriasis i dermatitis atòpica

Concepció Soler Prat - Resolució definitiva

Videoprojector làser hologràfic

Estela Martín Badosa - Resolució definitiva

ESCALat d’un sistema Electroquímic per descontaminacióo desinfecció Simultània d’aigua

Ignacio Sirés Sadornil - Resolució definitiva

2019

Secure Communications Using Optomechanical crystals in the chaotyc regime

Daniel Navarro Urriols - Resolució definitiva

Nous activadors de l’HRI pel tractament de l’esteatohepatitis no alcohòlica

Manuel Vázquez Carrera - Resolució definitiva

A novel approach to enhance the therapeutic efficacy of CAR-T cells

Carles Galdeano Cantador - Resolució definitiva

Monitorització Autònoma de la Qualitat de l’Aigua i la seva comunicació

Jordi Colomer Farrarons - Resolució definitiva

2018

Automatització del recompte de microorganismes filamentosos

Humbert Salvadó Cabré - Resolució definitiva

Super-Fast and Flexible Digital Confocal Microscope

Mario Montes - Resolució definitiva

Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders

Josep Mª Grinyó - Resolució definitiva

TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases

Xavier Barril Alonso - Resolució definitiva

2017

Un sistema de reconocimiento automático de comida para instalaciones de cátering

Petia Radeva - Resolució definitiva

Therapeutic and prophylactic effects of soluble Epoxide Hydrolase Inhibitors (sEHI) in Acute Pancreatitis (AP) and in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)-Induced AP

Santiago Vázquez Cruz - Resolució definitiva

Inhibidors de la dimerització del receptor d’andrògens: fàrmacs first-in-class per al tractament del càncer de pròstata

Eva Estébanez Perpiñá - Resolució definitiva

Nova generació de SDMs per circuits electrònics impresos 

Albert Cirera Hernández - Resolució definitiva

2016

Determinació quantitativa de colifags en aigües de bany

Anicet Ramon Blanch Gisbert - Resolució definitiva

New antibiotics for the treatment of hospital-acquired Gram-negative infections

Francesc Rabanal Anglada - Resolució definitiva

Biopolímero microbiano para tratamiento de psoriasis

M. Elena Mercadé Gil i Lluís F. Santamaria Babí - Resolució definitiva

Activadors de l’HRI pel tractament de la diabetis mellitus tipus 2 i altres patologies associades

Manuel Vázquez Carrera - Resolució definitiva

Immersive cerebral and orthopedic rehabilitation and training exercises

Melvyn Slater - Resolució definitiva