MiR concedits

2023

Device for predicting neurodevelopment outcomes at age two based on AI applied to neonatal EEG recordings to speech

Carles Enric Escera Micó - Resolució definitiva

NeuroEPI

Christian Griñán Ferré - Resolució definitiva

MENTAQUA

Ignacio Sirés Sadornil - Resolució definitiva

PM-01 nou compost per al tractament de l’osteosarcoma infantil

Maria Pujol Dilme - Resolució definitiva

Ultrafast IR portable camera based on encoded light

Martí Duocastella Solà - Resolució definitiva

2019-2020

Programmable Away Microscope with Virtual Pinholing – PASCAL

Mario Montes Unsategui - Resolució definitiva

See What You Mean – Una Eina digital per l’estudi de la personalitat

Guillem Feixas i Viaplana - Resolució definitiva

Dual costimulatory targeting in autoimmune disorders – HYBRI

Josep Maria Grinyó Boira - Resolució definitiva

2018

TET2 modulation for myelodysplastics syndrome (MDS) and other diseases

Xavier Barril Alonso - Resolució definitiva

Dual costimulatory targeting in autoimmune disorders 

Josep Mª Grinyó Boira - Resolució definitiva

Activadors de l’HRI per l’esteatohepatitis no alcohòlica 

Manuel Vázquez Carrera - Resolució definitiva

2017

SaaS for automated true colour recognition

J. Daniel Prades García - Resolució definitiva

LogMeal: Un entorno basado en Visión por Computador para restaurantes inteligentes         

Petia Radeva - Resolució definitiva

Inhibidors de la dimerització del receptor d’andrògens: fàrmacs first-in-class per al tractament del càncer de pròstata

Eva Estébanez - Resolució definitiva

Desenvolupament d’una plataforma de Neurotoxicologia i rastreig de fàrmacs

Josep Mª Canals Coll - Resolució definitiva

2016

Posada al mercat de productes que permeten analitzar  colífags de manera fàcil, ràpida i amb precisió

Anicet R. Blanch Gisber - Resolució definitiva

Immersive cerebral and orthopedic rehabilitation and training exercises

Melvyn Slater - Resolució definitiva

Fully Adaptive Prediction Error Coder

Xavier Luri Carrascoso - Resolució definitiva

New antibiotics for the treatment of hospital-acquired Gram-negative infections

Francesc Rabanal Anglada - Resolució definitiva

Herramientas digitales de evaluación y aprendizaje y reeducación de las funciones cognitivas en la infancia

Josep Mª Serra Grabulosa - Resolució definitiva